Чанарын шалгалт

Үйлдвэрлэлийн стандарт журам —— Боловсруулалт болон эцсийн бүтээгдэхүүний чанарын хатуу хяналт